Het woord ‘Houden van’ kan twee totaal verschillende dingen betekenen. In wezen onderscheiden deze twee dingen zich van elkaar. De meeste mensen denken er niet bij na en blijven hetzelfde woord (houden van) gebruiken voor beide betekenissen.

De eerste soort houden van zou je ‘Zuivere liefde’ kunnen noemen.
Zuivere liefde is een uitstromende, gevende, zorgende soort liefde – ze zou ook ‘Onzelfzuchtige Liefde’ genoemd kunnen worden. Zuivere liefde is het soort liefde dat in verband gebracht wordt met dingen zoals: ‘Heb je naasten lief’; de Kerstman; Zorgzame liefde voor je familie en vrienden; Menslievendheid; Voor anderen zorgen; Hulp bieden aan slachtoffers van rampen, enzovoorts. Het is het soort houden van waar je zelfzuchtige kant niets uit ontvangt, maar waar de ‘goede’ kant van jezelf een ‘warm’ gevoel bij krijgt.

De tweede soort houden van waar gewoonlijk naar verwezen wordt, lijkt in de verste verte niet op ‘Zuivere liefde’. Het is gewoon een gevoel van genot dat voortkomt uit iets dat je wilt of fijn vindt (lichamelijk of emotioneel). Het maakt niet uit of het komt van iemand die je op de een of andere manier iets geeft waar je van houdt, of dat je zelf aan een verlangen toegeeft. Het valt allemaal onder zelf-bevrediging. Laten we dit soort houden van ‘zelfzuchtige liefde’ noemen. Hier zijn een PAAR gezegdes die hier een goed voorbeeld van zijn: ‘ik houd van ijs’, ‘ik houd van voetbal’, ‘ik houd van cadeautjes’, ik houd van chocola’, ‘ik houd van sex’, ‘ik houd van BMW’s’, ik houd van bier’, enzovoorts.

 Dit soort zelfzuchtige ‘liefde’ vind je ook terug in onze relaties. ‘Ik houd van Jan’ (of ‘ik houd van Ella’) kan bijvoorbeeld betekenen dat je houdt van de aandacht, de energie en het genot dat hij/zij je geeft.

Relaties kunnen een mengeling zijn van zelfzuchtige liefde en Zuivere liefde, maar de meeste zijn begonnen met (en gebaseerd op) gedeeltelijke of gehele zelfzuchtige liefde. En de meeste relaties worden om die reden weer verbroken.
Wanneer een relatie gebaseerd is op zelf-bevredigend plezier dat verkregen wordt door middel van je partner, resulteert dat in zekere zin in een soort ‘verslaving’.
Je kunt dan ten slotte verslavend gedrag gaan vertonen – bezitsdrang, jaloezie, afwijzing en alle andere opkomende zelfzuchtige oorzaken van pijn en kwelling die samengaan met een dergelijke verslaving.

 Zuivere liefde, die het tegenovergestelde is van zelfzuchtige liefde, creëert geen verslaving. Ze hunkert nergens naar voor zichzelf. Ze heelt in plaats van te kwetsen.Ze is bezorgd voor iets in plaats van het ‘uit te bannen’ en te negeren. Ze kan jouw leven, de levens van de mensen om je heen en uiteindelijk van de hele wereld verbeteren.

Zuivere liefde is niet vervuild door zelfzucht of zelfzuchtige liefde. Dit is belangrijk omdat net als bij elke vervuiling, elke zelfzuchtigheid alles kan aantasten en ruïneren. Je kunt het vergelijken met het doen van druppels vergif in een kan met zuiver water – het vervuild al het water in de kan. Of vergelijken met een Escherichia colibacterie die in een partij hamburgers zit – de hele partij raakt besmet en wordt gevaarlijk voor de gezondheid.

 De Gouden Regel

 Heb onzelfzuchtig lief – richt je daarop, en geef Zuivere Liefde.

 Zuivere liefde omvat alle spirituele deugden die gepaard gaan met eenvoudigweg een ‘goed’ persoon zijn. Zorgen voor, vriendelijk zijn, mededogen hebben, tolerant zijn, delen, geven, niemand kwaad doen, respect hebben voor de vrije wil van anderen (als die niemand kwaad doet), enzovoorts zijn bijvoorbeeld allemaal het resultaat van onzelfzuchtig liefhebben.

 Zuivere liefde is geen onvoorwaardelijke liefde – je kunt onzelfzuchtig liefhebben en toch ‘krachtig optreden’. Met andere woorden: iemand die de Gouden Regel toepast in zijn leven is redelijkerwijs vriendelijk, redelijkerwijs gevend, maar niet onvoorwaardelijk vriendelijk of onvoorwaardelijk gevend, enzovoorts.