Opleiding tot Maha Kundalini Tantra™ docent

Let op:

Momenteel zijn er (nog) geen nieuwe data voor deze opleiding ingepland, wil je graag deelnemen stuur dan een mail naar contact@kundalinitantra.org en wij houden je op de hoogte.

Opleiding Maha Kundalini Tantra Docent | | Maha Kundalini Tantra

Inleiding

Uitgangspunten van de opleiding

Tantra ontmoet het leven direct, face-to-face, zonder te denken ‘Dit is goed’ of ‘Dit is fout’. Tantra is ‘meningloos’ of vrij van mening. Tantra zegt ja tegen alles. Het zegt nooit nee tegen iets. Tantra gebruikt de vrije wil om te kiezen zonder oordelen. Tantra zegt nooit nee tegen wat dan ook, omdat alles deel is van het geheel, en alles heeft zijn eigen plaats in het geheel. Een tantrische leefwijze betekent noch onderdrukkend noch toegevend te zijn. Tantrische beleving is mogelijk wanneer je je in diepe meditatie begeeft. Alles in het leven is een les en een leraar op hetzelfde moment. Leven is een meditatie. Yoga zegt ‘Doe iets’ en Tantra zegt: ‘Doe niets’. Yoga is ego-georiënteerd en Tantra is vanaf het allereerste begin non-ego georiënteerd. Yoga, uiteindelijk, bereikt het beginpunt van de Tantra en vraagt van de yoga beoefenaar om zijn ego los te laten – maar enkel op het eind. Waar de Yoga eindigt, begint de Tantra. De hoogste top van Yoga is het begin van de Tantra. Yoga kan je voorbereiden op Tantra, want het uiteindelijke doel is om moeiteloos, vrij en natuurlijk te zijn. Maha Kundalini Tantra™ is gericht op het bereiken van ‘moeiteloosheid’ en ‘mind-loos’ zijn. Door ontwaking van de Kundalini-energie via alle chakra’s en de vereniging van Shiva en Shakti-energie in het menselijk lichaam kan, door inspanning en mindfulness, deze moeite- en mindloosheid worden bereikt. De illusie van contradictie tussen de weg en haar uiteindelijke doel is het beste voorbeeld van de tantrische leefwijze. ‘Geef nooit op en laat altijd los’ is de moeilijkste kunst om te leren. Een moeiteloze en natuurlijke leefwijze is de grootste nachtmerrie van de mind en de mind vecht voor zijn leven. De Yoga-mind vecht tegen het Tantra-hart. De Yoga-mind weigert geaccepteerd te worden door het Tantra-hart. De illusie van afgescheidenheid vecht tegen de eindeloze zee van eenheid. Het deel vecht tegen het geheel. De Opleiding tot Maha Kundalini Tantra docent  bevat dezelfde mind-paradox, het is een training om on-getraind of ‘ont-traind’ te raken. Maha Kundalini Tantra™ is een krachtige, intense en dynamische vorm van Tantra, met als doel om dualiteit tot eenheid te transformeren door gebruik te maken van verschillende technieken. Deze technieken hebben tot doel de Kundalini-energie te ontwaken waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de wervelkolom en het endocriene- en chakra systeem.

Verblinders

In ons dagelijkse leven worden wij blootgesteld aan veel dingen die ons blind maken; deze verdoven ons bewustzijn en blokkeren onze ontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan: Normen & waarden, idealen & ideeën, meningen & overtuigingen, kennis & ‘weten’schap, rituelen & bijgeloof, heilige koeien & gouden kalfjes, vooroordelen & conclusies, doelstellingen & maatregelen. Bovengenoemde zaken zijn de resultaten van onze reacties op onze gedachten over de realiteit. Ze hebben niets te maken met de realiteit zelf! Deze zogenaamde ‘verblinders’ houden ons vast aan onze gedachten over de werkelijkheid. Deze opleiding is gericht op het herkennen in realtime van onze ‘verblinders’ en op het ontmaskeren van deze blindmakers zodat je jezelf hiervan kunt ontkoppelen door gebruik te maken van Maha Kundalini Tantra technieken.

Filosofie

Volgens de filosofie van Tantra is het hele universum een manifestatie van zuiver bewustzijn. In de manifestatie van het universum lijkt dit zuiver bewustzijn te worden verdeeld in twee polen of kanten die geen van beide kunnen bestaan zonder de ander. Eén kant ervan, Shiva, is mannelijk, statisch, en wordt gekenmerkt door ongemanifesteerd bewustzijn. Shiva heeft de kracht om te zijn, maar niet de kracht om te worden of te veranderen. De andere kant, Shakti, is vrouwelijk, dynamisch, energiek en creatief. Shakti is de Grote Moeder van het universum, want zij is het, waar alle vorm uit is geboren. Volgens Tantra is de mens een miniatuur universum. Alles dat bestaat in de kosmos kan worden gevonden binnen elk individu, en dezelfde principes die gelden voor het universum gelden ook voor het individu. Bij mensen wordt Shakti, het vrouwelijke aspect, Kundalini genoemd.

Potentiële kracht

Tantra beoefenaars hebben zich gerealiseerd dat er een potentiële kracht in het fysieke lichaam aanwezig is. Het is geen psychologische, filosofische of transcendente kracht, het is een dynamische potentiële kracht in het stoffelijke lichaam, het heet Kundalini.

Inhoud van de opleiding

Doelstellingen

 • De intentie en het vermogen van de leerling om kennis en wijsheid te transformeren tot een tantrische levenswijze.
 • De leerling ondergaat een herprogrammerings- en ontwikkelingsproces en dient zich bepaalde theoretische en praktische kennis eigen te maken.
 • De leerling wordt opgeleid tot docent Maha Kundalini Tantra met als doel de tantrische leefwijze en technieken over te dragen op een verantwoorde en kennisvolle manier en zowel individuen als groepen te begeleiden op hun pad van Kundalini Tantra.
 • De opleiding is gericht op intensieve beoefening van Maha Kundalini Tantra technieken, het ontwikkelen van persoonlijke transformatie en zelfmanifestatie alsmede op de Tantra als leef- en werkwijze.
 • De opleiding is vooral praktijkgericht en leert je de basistechnieken van Maha Kundalini Tantra toe te passen.

Maha Kundalini Tantra™ wordt beoefent door gebruik te maken van de volgende technieken en middelen:

 • Pranayama’s (ademhalingstechnieken)
 • Mahakundaliniasana (groepsstructuur-asanas)
 • Kriya Yoga
 • Mahacakra technieken (manipulatie van de chakra’s)
 • Kamamudra (tantrische yoga met een fysieke partner)
 • Stimulatie, manipulatie en beheersing van seksuele energie.
 • Meditatie ( Maha Kundalini Tantra technieken)
 • Nada yoga  (het oefenen, begrijpen en bewust gebruik maken van vibraties)

De gerichtheid op een diepgaande persoonlijke ontwikkeling van de leerling wordt ondersteunt en begeleid door de Maha Kundalini Tantra technieken.

Het proces van persoonlijke transformatie en zelfmanifestatie bestaat uit 4 fasen:
Fase 1: Bewust scheppen van je gedachten (herprogrammering)
Fase 2: Bewust scheppen van je subjectieve realiteit door je gedachten.
Fase 3: Volledig en dagelijks gebruik maken van je natuurlijke talenten en eigenschappen
Fase 4: Leven naar de Maha Kundalini tantrische leer

Vakken

De lessen die worden aangeboden zijn zowel theoretisch als praktisch van aard, maar de nadruk zal liggen op de praktijk. In de opleiding krijg je de volgende lesstof aangereikt:

Pranayama

Doelstelling:
Het ervaren van de relatie tussen adem, emoties, lichaam en bewustzijn en het praktisch beoefenen van houdingen en technieken.
Inhoud:
Adembeweging: de verschillende bewegingen en hun invloed op de Kundalini energie door fysieke, mentale en emotionele aspecten;
bewuste manipulatie van de Kundalini-energie: leren richten, sturen, blokkeren, opladen en ontladen van de levensenergie;
verschillende ademtechnieken voor verschillende doelen.

Maha Kundalini Tantra Asana’s

Doelstelling:
De invloed van verschillende fysieke houdingen op de Kundalini-energie en de emoties.
Inhoud:
Maha Kundalini Tantra asana’s
Polariteitsoefeningen
Concentratie
Observatie
Individuele houding

Kriya yoga

(De naam komt van het Sanskriet: kri – handelen, en ya – ziel).
Doelstelling:
Het bewust waarnemen van de ziel, of goddelijke in het Zelf en deze in al de activiteiten tot uiting te brengen door bewust gebruik te maken van de drie hoofd-Nadis: Ida, Pingala en Sushumna.
Inhoud:
Pranayama’s
Asana’s
Bandha’s
Meditatie technieken
Visualisatie technieken

Kundalini Chakra-leer

Doelstelling:
Het kennisnemen van de praktische en theoretische aspecten van het tantrische chakra-model, de verschillende chakra-energieën. Bewust worden van de werkzaamheid van de energie van de verschillende chakra’s en het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen de chakra’s en de Kundalini energie.

Kamamudra

(tantrische yoga met een fysieke partner)
Doelsteling
Het leren van de techniek van uitwisseling van Kundalini-energie tussen 2 of meer mensen en het leren opbouwen van deze Kundalini-manifestatie.
Inhoud:
Introductie van tummo basics: een meditatie-techniek die gebruikt wordt in het Tibetaanse boeddhisme.
Het gezamenlijk uitvoeren van asana’s en tantrische rituelen.

Concentratie en Meditatie

Doelstelling
Het ontwikkelen van het concentratievermogen en haar rol in het proces van het ontwaken van de Kundalini.
Inhoud:
Beoefenen van verschillende vormen van meditatie voor verschillende doelen en ontwikkeling van concentratievermogen.

Empty Touch®: ‘Mindloze’ aanraking.

Doelstelling:
Synchronisatie van energie-uitwisseling en het balanceren van de chakra’s.

Un-minding®: Ont-Minden®

Doelstelling
De mind en haar denkprocessen te omzeilen.
Inhoud:
Het aanbieden van gereedschappen die mogelijkheden bieden om te handelen en te reageren zonder de ‘veiligheidsfilters’ van de mind. Het omzeilen (to by-pass) van de mind is noodzakelijk om voorbij de ijzeren greep van de mind, controle en het willen begrijpen te komen met als doel om een werkelijk volledige, langdurige spirituele ontwikkeling te bereiken en te onderhouden.

Module Tantrische Relaties

Doelstelling
Bewustwording en toepassing van een tantrische leefwijze in verschillende relaties.
Inhoud:
Polariteit en dualiteit spelen een grote rol in relaties. Elke interactie met een ander is een energie-uitwisseling met een directe invloed op het bewustzijn en de eigen Kundalini energie.
Herkenning van de verschillende energetische relaties en hun invloed op je leven komen aan bod.

Voeding en Kundalini-energie.

Doelstelling
Inzicht verkrijgen in de relatie tussen Kundalini-stijging en verandering van eetgewoonten en het voedingspatroon.
Inhoud:
Voeding speelt een grote rol in het proces van de ontwaking van de Kundalini-energie. Aan bod komen vasten, reinigende en zuiverende voeding alsook vitamines en mineralen.

Persoonlijke lespresentatie

Doelstelling
Inzicht verkrijgen in de wetmatigheden van een les-presentatie en hiervan zodanig gebruik kunnen maken dat de inhoud van de les optimaal uit de verf komt.
Inhoud:
Binnen de lessen ‘Presentatie’ wordt gewerkt aan: Chakra-energieën, spraak, stem, houding, adem en oogcontact. Persoonlijke leerpunten worden gesignaleerd waarmee de leerlingen ook thuis aan de slag gaan.

 Opzet van de opleiding

Docent

Daniël Yuno geboren in Israël en sinds 1993 in Nederland geeft in Nederland al 30 jaar opleidingen, cursussen, lezingen, trainingen en retraites op het gebied van Tantra en spiritualiteit. Daniël is een tantrische leraar en de oprichter van de tantrische stroom Maha Kundalini Tantra. Sinds 2015 geeft hij de opleiding tot Maha Kundalini Tantra-docent. Naast Tantra doceert Daniël Yuno Meditatie, Universeel Bewustzijn en Tantrische relatie-modellen voor jong en oud.

Studie-investering

Naast de lessen dien je rekening te houden met de nodige zelfstudie. Dagelijks, gedurende de gehele opleidingsperiode zal je 1 tot 2 uur per dag moeten besteden aan het praktiseren van de leer (dit zijn tevens huiswerkopdrachten)

Voorwaarden tot deelname aan de opleiding

Je bent minimaal 23 jaar en hebt tenminste 2 jaar ervaring met yoga Je hebt een gezonde lichamelijke en geestelijke conditie en bent vrij van blessures. Het praktiseren van de Maha Kundalini Tantra-lessen is behoorlijk intensief dus een goede lichamelijke conditie is vereist. Verder is een redelijke beheersing van de Engelse taal noodzakelijk omdat de lessen gedeeltelijk in het Engels zullen worden gegeven.

Proces van aanmelding en deelname

Let op: Voordat je je aanmeld voor de Informatiemiddag is het van belang dat je zorgvuldig kennis neemt van de kwaliteiten die je nodig hebt om met succes een Kundalini-ontwaking te bereiken. Lees het hier

Over het verschil tussen een ware Kundalini ontwaking en ´Prana flash´:
Lees meer over misleidende Kundalini ontwaking

En over de redenen om de Kundalini energie te ontwaken lees je hier

1. Voorafgaand aan de inschrijving dien je deel te nemen aan de Informatiemiddag. Aanmeldformulier Informatiedag

2. Vervolgens vindt een toelatingsgesprek met de leraar plaats. Dit toelatingsgesprek kun je aanvragen via het Formulier Toelatingsgesprek.

3. Na een positieve beslissing van de leraar mag je je aanmelden voor de Training Kundalini-ontwaking. Inschrijfformulier training Kundalini ontwaking

Accreditatie en certificatie

De opleiding wordt afgerond met de uitreiking van een certificate of complition mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
Aanwezigheid van min 95%. Deelname aan de lessen is verplicht. Alleen bij dringende redenen (ziekte, familie-omstandigheden en dergelijke) kan hiervan, in overleg, worden afgeweken.
Alle onderdelen zijn met een voldoende afgerond.
Eindscriptie: de eindscriptie vormt de afronding van je opleiding. Je kiest een eigen onderwerp, uiteraard in relatie tot Maha Kundalini Tantra.
Eindexamen theorie: Met een gemiddeld cijfer van 6 ben je geslaagd, met een gemiddeld cijfer van een 5,9 ben je niet geslaagd.
Eindexamen praktijk: De leraar beslist of je bent geslaagd of niet gebaseerd op je prestatie. Indien je niet bent geslaagd, wordt je de mogelijkheid geboden om in hetzelfde weekend een herexamen te doen.

Het certificate of complition voldoet aan de eisen van de International Maha Kundalini Tantra Teachers Association (IMKTTA) en geeft tevens recht op het lidmaatschap van de IMKTTA.
Gecertificeerde Maha Kundalini Tantra Leraren conformeren zich door hun lidmaatschap aan de opgestelde IMKTTA Code of Ethics for Maha Kundalini Tantra Teachers

Na afronding van de opleiding ben je in staat om zelfstandig les te geven aan zowel individuen als aan (specifieke) groepen. Je kunt een eigen Kundalini Tantra praktijk starten of gaan werken als zelfstandige bij andere tantra- en yogascholen.

IMKTTA Docentenbank

Maha Kundalini Tantra docenten kunnen zich kosteloos inschrijven in de digitale docentenbank. Het logo van IMKTTA mag door afgestudeerden worden gebruikt in eigen publicaties en reclame-uitingen.

Aanmelding en inschrijving

Een aanbetaling van € 975-ex. 21% btw,- dient direct te worden voldaan bij de definitieve aanmelding. Het resterende bedrag kan in één keer (je krijg €110 korting) of in max 4 termijnen  worden voldaan.

De inschrijving is definitief als je het inschrijfformulier hebt ondertekend en het inschrijfgeld/aanbetaling of het volledige bedrag, of de eerste termijn hebt voldaan. Annulering kan plaatsvinden bij onvoldoende aanmeldingen. Wordt de opleiding geannuleerd, dan vindt retournering plaats van het gehele betaalde bedrag.

Iedere leerling draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je tevens dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt die volledige deelname aan het opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risico’s, blessures of schade, die kunnen ontstaan door deelname aan het opleidingsprogramma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen de docent, voor elke blessure en welke schade dan ook die je op zou kunnen lopen door aan het studieprogramma deel te nemen.

Als leerling aan deze opleiding ben je verplicht blessures die tijdens de opleidingsperiode ontstaan, een eventuele zwangerschap, maar ook alle medische klachten die je deelname aan het programma kunnen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de docent van de opleiding te melden.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar contact@kundalinitantra.org

MKT-Docent-Opleiding