Privacybeleid

 

 1. Bij het gebruik van deze website kan door kundalinitantra.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze site en andere websites worden verzameld, door middel van cookies.
 2. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 3. Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 4. Als u een formulier op deze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 5. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
 6. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 7. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze activiteiten en diensten. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 8. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
 9. Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
 10. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. (Persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Gebruikmaken van Cookies voor analytische doeleinden t.b.v. uw gebruikersgemak;

 

Contact of recht ter inzage, te corrigeren of te verwijderen:

 1. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen op uw recht ter inzage, te corrigeren of te verwijderen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. E-mail: contact@kundalinitantra.nl
 2. Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoons- en/of bezoekersgegevens zijn. Wij verwerken niet alle onderstaande gegevens. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK-nummer
 • Bankrekeningnummer

 

Verstrekking aan derden:

 1. Maha Kundalini Tantra respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Maha Kundalini Tantra worden verzameld zullen vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Maha Kundalini Tantra gebruikt uw persoonsgegevens van de uitvoering van de door u geboekte diensten en om u te informeren van de status van uw dienst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van informatie en/of aanbiedingen.
  Wij geven de door uw verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde service of wanneer de wet ons dit verplicht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen en gebruiken we CRM systemen om uw op de hoogte te houden van informatie en aanbiedingen.
  Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

 

Beveiligen en bewaren

 1. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Internetbetaling vinden plaats in een beveiligde omgeving (gebruik makend van Secure Socket Layer Techniek) en wordt afgehandeld door Mollie.
 2. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
 3. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 4. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en komen wij niet samen met u tot een correcte oplossing, dan heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies en Google Analytics

 1. Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Maha Kundalini Tantra en Google kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om druk bezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken. De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Maha Kundalini Tantra heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy FAQ van Google en Google Analytics.
 2. U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden.

Meer informatie over je rechten kun je vinden op de officiële website van de Europese Unie

Versie 1.1 Publicatiedatum: 22 mei 2018