TRAINING KUNDALINI ONTWAKING

Uitgangspunten van de training Kundalini ontwaking

Jaarlijks, en om een magische reden vaak periodiek gerelateerd, verschijnt een golf van personen die sessies en/of workshops Kundalini-ontwaking aanbieden. In de media zien we filmpjes van ‘shiny happy people’ die openhartig vertellen over hun ‘life-changing experience’ als gevolg van een zogenaamde Kundalini-ontwaking. De gevolgen bij vele deelnemers van dergelijke sessies en workshops zijn voor de meeste mensen onzichtbaar, maar helaas niet voor mij.

Jarenlang ontvang ik met enige regelmaat e-mails van mensen die hebben deelgenomen aan zogenoemde sessies ‘Kundalini-ontwaking’ met hun dringende verzoek om hulp en begeleiding. Psychoses, angst en paniek, radeloosheid, slapeloze nachten, nervositeit, ongerustheid, constante spanning, manisch gedrag en depressie zijn veel voorkomende psychische symptomen. Dan nog niet gesproken over de fysieke verschijnselen: pijn in spieren en botten, een beklemmend en benauwd
gevoel in de borststreek, hoge bloeddruk, hoofdpijnen, tinnitus (oorsuizen), duizeligheid, evenwichtsverlies, paresthesie (tintelingen en een verdoofd gevoel) en soms zelfs (interne) bloedingen … allemaal mogelijke symptomen die verschijnen als gevolg van misleidende ‘Kundalini-ontwakings-sessies’.

Lees meer over misleidende Kundalini ontwaking:

Verschillen tussen Kundalini en Prana

Ik heb daarom besloten om een training Kundalini-ontwakingstechnieken te geven aan een ieder die serieus is geïnteresseerd in het ontwaken van zijn of haar Kundalini-energie. Deze training wordt gegeven op een didactische, en weloverwogen en doordachte wijze. Let op: ik spreek bewust over een Kundalini-ontwaking, niet over een Kundalini-stijging. Dit in tegenstelling tot de vaak oppervlakkige trendy workshops die worden aangeboden waarbij ze beloven dat je een Kundalini-stijging zult ervaren zonder hierbij gewezen te worden op de mogelijke gevaren.

Maha Kundalini Tantra is gericht op het bereiken van ‘moeiteloosheid’ en ‘mind-loos’ zijn. Door ontwaking van de Kundalini-energie via alle chakra’s en de vereniging van Shiva- en Shakti-energie in het menselijk lichaam kan, door inspanning en mindfulness, deze moeite- en mindloosheid worden bereikt.

De illusie van contradictie tussen de weg en haar uiteindelijke doel is het beste voorbeeld van de tantrische leefwijze.
‘Geef nooit op en laat altijd los’ is de moeilijkste kunst om te leren. Een moeiteloze en natuurlijke leefwijze is de grootste nachtmerrie van de mind en de mind vecht voor zijn leven. De Yoga-mind vecht tegen het Tantra-hart. De Yoga-mind weigert geaccepteerd te worden door het Tantra-hart. De illusie van afgescheidenheid vecht tegen de eindeloze zee van eenheid. Het deel vecht tegen het geheel.

De training Kundalini-ontwaking bevat dezelfde mind-paradox, het is een training om on-getraind of ‘ont-traind’ te raken.
Maha Kundalini Tantra is een krachtige, intense en dynamische vorm van Tantra, met als doel om dualiteit tot eenheid te transformeren door gebruik te maken van verschillende technieken. Deze technieken hebben tot doel de Kundalini-energie te ontwaken waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de wervelkolom en het endocriene- en chakrasysteem.

Inhoud van de training Kundalini ontwaking

Doelstellingen

  • De training is gericht op intensieve beoefening van Kundalini-ontwakingstechnieken, het ontwikkelen van persoonlijke transformatie en zelfmanifestatie alsmede op de Tantra als leef- en werkwijze.
  • De training is vooral praktijkgericht en leert je de basistechnieken van Kundalini-ontwaking toe te passen.

Beoefening door gebruik te maken van de volgende technieken en middelen:

  • Stimulatie, manipulatie en beheersing van seksuele energie
  • Pranayama’s (ademhalingstechnieken)
  • Maha-Kundalini-Asana (groepsstructuur-asana’s)
  • Kriya Yoga
  • Maha-chakra-technieken (manipulatie van de chakra’s)
  • Kama-mudra (tantrische yoga met een fysieke partner)
  • Meditatie (Maha Kundalini Tantra-technieken)
  • Nada Yoga (het beoefenen, begrijpen en bewust gebruik maken van vibraties)

Docent
Daniël Yuno, geboren in Israël en sinds 1993 in Nederland, geeft al 29 jaar opleidingen, cursussen, lezingen, trainingen en retraites op het gebied van Tantra en spiritualiteit. Daniël is een tantrische leraar en de oprichter van de tantrische stroom Maha Kundalini Tantra. Sinds 2015 geeft hij de opleiding tot Maha Kundalini Tantra-docent. Naast Tantra doceert Daniël Yuno Meditatie, Universeel Bewustzijn en Tantrische relatie-modellen.

Studie-investering
Naast de lessen dien je rekening te houden met de nodige zelfstudie. Dagelijks, gedurende de gehele trainingsperiode zal je 1 tot 2 uur per dag moeten besteden aan het praktiseren van de leer.

Voorwaarden tot deelname aan de training
Je bent minimaal 23 jaar en hebt tenminste 2 jaar ervaring met (Kundalini) yoga. Je hebt een gezonde lichamelijke en geestelijke conditie en bent vrij van blessures. Het praktiseren van de Kundalini- ontwakingstechnieken is behoorlijk intensief dus een goede lichamelijke conditie is vereist. Verder is een redelijke beheersing van de Engelse taal noodzakelijk omdat de lessen gedeeltelijk in het Engels zullen worden gegeven.

 Proces van aanmelding en deelname
Let op: Voordat je je aanmeld voor de Informatiemiddag is het van belang dat je zorgvuldig kennis neemt van de kwaliteiten die je nodig hebt om met succes een Kundalini-ontwaking te bereiken.
Lees het hier

Over het verschil tussen een ware Kundalini ontwaking en ´Prana flash´:
Lees meer over misleidende Kundalini ontwaking

En over de redenen om de Kundalini energie te ontwaken lees je hier

1. Voorafgaand aan de inschrijving dien je deel te nemen aan de Informatiemiddag. Aanmeldformulier Informatiedag

2. Vervolgens vindt een toelatingsgesprek met de leraar plaats. Dit toelatingsgesprek kun je aanvragen via het Formulier Toelatingsgesprek.

3. Na een positieve beslissing van de leraar mag je je aanmelden voor de Training Kundalini-ontwaking. Inschrijfformulier training Kundalini ontwaking

Inschrijving
Na het toelatingsgesprek, de positieve beslissing van de leraar en het invullen van het inschrijfformulier dien je het lesgeld te betalen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur.

De inschrijving is definitief na betaling van het volledige bedrag. Annulering kan plaatsvinden bij onvoldoende aanmeldingen. Wordt de training geannuleerd, dan vindt restitutie plaats van het gehele betaalde bedrag.

Wanneer je beslist om te stoppen met het volgen van de training, is restitutie niet mogelijk.

Iedere leerling draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je tevens dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt die volledige deelname aan het opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risico’s, blessures of schade, die kunnen ontstaan door deelname aan het trainingsprogramma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen de docent, voor elke blessure en welke schade dan ook die je op zou kunnen lopen door aan het trainingsprogramma deel te nemen.

Als leerling van deze training ben je verplicht blessures die tijdens de trainingsperiode ontstaan, een eventuele zwangerschap, maar ook alle medische klachten (fysieke en mentale) die je deelname aan het programma kunnen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de leraar te melden.

 Plaats:
Maha Kundalini Tantra centrum
Zeswielen 13C (boven)
1823DK Alkmaar
Link

Data en tijden

 Lestijden Trainingsdagen

 Trainingsdagen