Disclaimer Kundalinitantra.nl

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van www.kundalinitantra.nl
Het is wel toegestaan om links naar artikelen op deze website te publiceren met de bronvermelding: www.kundalinitantra.nl

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan kundalinitantra.nl worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. kundalinitantra.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. kundalinitantra.nl is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Ons privacybeleid:

U heeft ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens verstrekt zoals uw naam en e-mailadres; wij behandelen deze informatie strikt vertrouwelijk.
Persoonlijke gegevens worden door ons nooit verhuurd, verkocht, openbaar gemaakt of gedeeld met andere personen, organisaties of websites, om welke dan reden ook. U kunt op elk moment, wanneer u dit wenst, uw gegevens verwijderen uit onze mailinglist en wij zullen uw verzoek dan ook respecteren.

Wij waarderen uw vertrouwen in ons.