shutterstock_132209168_optHet vergroten van ware Onzelfzuchtige Liefde begint bij jezelf.
De meeste religies bevatten een zichtbare bovenstroom (het lezen van heilige boeken en teksten, zingen, meditaties, dansen, oefeningen, wat het ook is dat gebruikelijk is) en een onderstroom (het innerlijke proces van de gelovende/volger). De gelovende mens wordt meestal wat liever, adopteert sommige ideeën van de betreffende stroming of religie, maar de onderstroom blijft meestal zo goed als onveranderd. Waarom? Omdat ze niet bewust bezig zijn met zichzelf bevrijden van zelfzuchtigheid. En dus blijft de zelfzuchtigheid bestaan.

Je kunt liefde niet opleggen of opdringen aan jezelf of anderen. Je mag dus onzelfzuchtige liefde bij jezelf beginnen te ontwikkelen. Terwijl je bezig bent met het ontwikkelen van onzelfzuchtige liefde in jezelf heb je vaak te maken met de volgende vragen:

Wat is het verschil tussen voor jezelf kiezen en zelfzuchtigheid?
Wat is het verschil tussen je wil en het Zelf?

Een voorbeeld:
Je partner wil naar de film en jij wilt naar je ouders. Wanneer kies je voor jezelf, voor je partner, wanneer kies je voor je wil? Soms doe je iets terwijl je het niet leuk vindt maar omdat een ander er blij van wordt en omdat jij vindt dat een ‘compromis’ erbij hoort, dat het belangrijk is iets voor anderen te doen. Is dat dan voor jezelf kiezen? Kies je voor je gevoel of kies je voor je normen, waarden, opvoeding etc? Om te weten wat het verschil is tussen voor jezelf kiezen en zelfzuchtigheid hoor je eerst de eigenschappen te definiëren van deze twee zaken. Of definiëren wat het NIET is. De baas van je wil is niet je ziel maar je mind. En de baas van je mind is je zelfzuchtige ego.

Voor jezelf kiezen:
– is NIET anderen beschadigen;
– is NIET emotionele afstand nemen van de mensen om je heen;
– is NIET jouw wil op een ander forceren;
– is NIET arrogantie.
Voor jezelf kiezen is TROUW ZIJN AAN JOUW GEVOEL EN EIGENSCHAPPEN (je karakter).

Je kunt voor jezelf kiezen en tegelijkertijd je liefde voor anderen vergroten. Je (wel of niet) emotioneel afsluiten voor of je terugtrekken van anderen gaat niet om fysieke afstand. Heeft ware verbinding te maken met iemand zien, horen, spreken? Nee. Het heeft te maken met hoe jij je liefde beheerst: in hoeverre jij je hart open houdt en je liefde blijft voelen voor de ander. De basis, het begin van alles waar Free Alliance voor staat is EERST VOOR JEZELF KIEZEN.
Door:
– je gevoel en eigenschappen te leren kennen, herkennen, accepteren en volgen (er trouw aan te blijven);
– je hart altijd bewust open te laten blijven;
– jezelf bewust niet te laten ontkrachten door de wil van iemand anders.

Alleen maar op deze manier kun je beginnen met Ware Liefde geven. Een open hart begint altijd met jezelf. Met volledige acceptatie van jezelf. Je kunt beginnen met kleine dingen: accepteer je lichaam, leer hoe je het kunt liefhebben. En jouw (door jezelf genoemde) beperkingen, eigenschappen die je als ongewenst beschouwt: accepteer ze. Je kunt stoppen met oordelen over jezelf. Als jij jouw lichaam niet accepteert, accepteer je het lichaam van anderen ook niet. Als jij jouw beperkingen niet accepteert, accepteer je de beperkingen van anderen niet. Als jij voortdurend over jezelf oordeelt, oordeel je over anderen. Als jij jezelf steeds wilt verbeteren (m.a.w. wie je nu bent is niet goed genoeg), dan wil je dat ook steeds
van anderen. Hoe jij jezelf behandelt is hoe je de wereld en anderen behandelt. Er is geen verschil!

Je kunt veel leren over hoe iemand over zichzelf denkt en voelt door te luisteren naar wat hij of zij zegt over anderen. Wat jij niet in anderen accepteert, laat je zien wat je in jezelf veroordeelt. Leer eerst jezelf volledig te accepteren en voor jezelf te kiezen. Zonder schuldgevoel. Als je niet eerst leert voor jezelf te kiezen, zal je zelfzuchtige ego voor altijd in leven blijven en zul je altijd onderdrukte agressie in je hebben.

Een aantal eigenschappen van zelfzuchtigheid:
– Emotionele afstand nemen van anderen
– Jouw wil forceren op die van anderen
– Oordelen over anderen (en jezelf).

BeFunky_Grunge_9Het zelfzuchtige ego van een ander kan jouw keuze voor jezelf bestempelen als zelfzuchtig of als emotionele afstand nemen. En daarmee kan dat zelfzuchtige ego weer proberen om bij jou een schuldgevoel op te roepen.
Hoe weet je of je keuze in welke situatie dan ook uit je hart of uit je mind komt? Gebruik deze mantra: ‘Ik voel altijd wat juist voor mij is’. Vraag om begeleiding. Creëer stilte in jezelf (gebruik meditatie-technieken om dat te creëren).
Voel: wat hoor ik nu te doen.
In geval van twijfel: doe niets.
Blijf trouw aan jezelf. Niet aan je wil of je behoefte. Niet trouw zijn/blijven aan je gevoel creëert disharmonie in jezelf en om je heen. Word wakker. Zorg dat je alles in jezelf accepteert. ALLES. Accepteer AL jouw gedachten, gevoelens en emoties. Zolang je bepaalde emoties, eigenschappen, gevoelens etc. in jezelf niet accepteert of negeert, negeer je een deel van de Schepping. Het is alles. Ook de niet liefdevolle of lelijke dingen. Dat is de fout van de meeste religies: een deel van de schepping accepteren we wel, een ander deel niet. Dat is het begin van afgescheidenheid.
Accepteer dat je boos bent, dat je iemand mist, dat je chagrijnig bent, accepteer dat je jaloers bent, bang bent, dat je iets niet kunt, dat jij iets wilt wat een ander niet wil, accepteer jouw seksualiteit, accepteer je beperkingen, je dromen, je verlangens, je ‘niet liefdevolle’ eigenschappen. Accepteer dat iemand anders niet van jou houdt op de manier dat jij van die ander houdt. Als je dat niet accepteert wordt het contact leger, kouder, afstandelijker, alleen maar omdat je het niet accepteert. In de meeste gevallen houden we overigens niet van de persoon, maar van wat we van hem of haar krijgen.

Houden van iemand is meestal niet te bevatten op het gemiddelde niveau van bewustzijn. Je kunt wel de eigenschappen van houden van begrijpen: Alles doen wat je kunt doen om deze persoon zichzelf te laten manifesteren! En dat doe je niet door jezelf te verkleinen, verkrachten of kwetsen.

Oordeel niet over jezelf. Als het een dag is waarop niets loopt: accepteer dat het zo’n dag is. Stop met het verwarren van voor jezelf kiezen met zelfzuchtig of egocentrisch zijn. Denk niet dat jezelf zijn anderen mensen kwetst en/of zelfzuchtig is. We worden wel geprogrammeerd om zo te denken. En daarmee (die programma’s) onderhouden we de eindeloze afgescheidenheid op deze planeet. Wat is de waarde van relaties die je niet jezelf laten zijn?

Bevrijd jezelf, niet uit protest -je hoeft niet te ‘vechten’-, gewoon uit liefde. Kies. Denk aan de richtlijnen die zojuist genoemd zijn (zie boven) en kies voor jezelf. En heb geduld met jezelf en compassie voor jezelf en anderen om je heen. Door voor jezelf te kiezen kun je anderen leren om voor zichzelf te kiezen.