Wat zijn de verschillen tussen Sutrayana (traditioneel niet-tantrisch boeddhisme) en Tantrayana (boeddhistische tantra)?

Verschillende stromingen van Sutra alsook binnen de Tantra hebben uiteenlopende meningen en visies ontwikkeld. De meeste leraren in dit Kali-tijdperk zijn monniken en geen yogi’s. Dit betekent dat de leer vooral theoretisch en verbaal van aard is en niet (meer) is gebaseerd op ervaring. Monniken geven informatie en kennis door. Yogi’s geven ervaring door en zijn vrij van dogma’s, tradities en religies. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor grotten en afzondering.
Vergelijkingen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op verschillende meningen van verschillende tradities en stromingen in het Tibetaanse Boeddhisme. Online is veel te lezen over het Tibetaans Boeddhisme, maar het is zeer zeldzaam om twee gelijke meningen te vinden over één bepaald onderwerp. Ik erken of verwerp onderstaande informatie niet. Deze vergelijking bied ik je aan als een dienst aan een ieder die is geïnteresseerd in Sutrayana en Tantrayana. Jij bent (theoretisch) je meester van jouw gedachten.

Liefde Boven Alles

*Tabel is helaas alleen zichtbaar op je desktop.

´

 

ONDERWERP SUTRAYANA TANTRAYANA
De Voorwaarden Afkomen van de cyclisch
bestaan (Samsara en incarnatie).
Erkenning van de leegte.
Incarnatie is een gedacht, idee. Alles stroomt altijd, de hele
tijd. Je kan niets vasthouden.
De Les Theoretisch, verbaal.
Gebaseerd op meningen en gedachten.
Praktisch. Gebaseerd op
daden en persoonlijke ervaringen.
De Onderwijs-methode Maakt gebruik van mentale
overdracht (woorden, gedachten).
Vraagt gehoorzaamheid,
loyaliteit en blinde acceptatie van de leer.
Maakt gebruik van mentale, fysieke en emotionele energie. Vraagt een open-mind,
nieuwsgierigheid, moed, vertrouwen in zichzelf, onderzoekend
karakter en bereidheid om zichzelf te ontkoppelen van de illusie
van het ‘Ik’ en ‘zintuiglijke realiteit’.
Het Pad Het Pad is boven de mens. Afstand nemen van zichzelf,
emoties en de wereld zoals we deze ervaren.
De mens is het Pad;
Transformatie en bevrijding van de menselijke perceptie van energie die wordt
belemmerd en begrensd door de zintuigen. Illusies.
Uiterlijke Kenmerken Extern en zichtbaar door
bepaalde klederdracht,
kleuren, accessoires en
gedragscodes.
De leerling hoort deze
te gebruiken om erbij te kunnen horen.
Geen externe kenmerken. Elke leerling is vrij om te kiezen hoe hij/zij
eruit ziet. Anti-gedragcode. Veracht codes, regels, normen en waarden,
compartimentering en catalogisering.
Weergave van Verlichting Erkenning van leegte.
Lijden beëindigt door eliminatie van verontreinigingen.
Erkenning van onafscheidelijkheid van leegte en vorm (heelheid).
Karakter van Verlichte
mensen
Heiligheid, vrede,
onmenselijk.
Edel, heldendom, meesterschap, avontuurlijk, speels, angstloos.
De Waarheid Benadrukt absolute
waarheid en streeft naar de waarheid.
Benadrukt relatieve waarheid (schijn). Verwerpt uiteindelijk het onderscheid
tussen de twee. De menselijke perceptie van waarheid is het
eindresultaat van gedachten plus zintuigen. Het is altijd
subjectief en relatief. De ware waarheid is niet te bevatten door
de mind.
Het Uitgangspunt Oordelen, Vooroordelen. Kiezen, Ervaren.
Het Doel Streeft naar het bereiken
van het absolute domein (Nirvana), een wereld zonder pijn en
lijden. Upgraden van het leven. De mens wacht een betere wereld
die te bereiken is door spirituele kennis.
Handelt vanuit het moment binnen het relatieve domein
(de wereld zoals deze verschijnt). Nirvana staat niet los van Samsara.
 Ze zijn Eén. Alles is perfect zoals het is. Er is niets anders dan wat er al is: het moment, het
nu.
De Wereld Is onjuist en foutief, corrupt. Veroorzaakt ellende, pijn, lijden, ziekte en armoede.
Ontwaakt negatieve emoties. Moet worden verlaten door de
beoefenaar, streven naar een betere andere wereld.
Jij bent een Boeddha.
Iedereen die je ontmoet is een Boeddha.
De hele wereld is een heilig paradijs vol plezier. Tantra streeft naar acceptatie van
alle omstandigheden. Dit is een duidelijk wenselijke manier van
zijn. Daarnaast helpt het accepteren van alles je om andere
tantrische doelen te bereiken.
Lijden Is noodzakelijk.
Is het uitgangspunt en de
essentie van de leer. Een einde aan het lijden brengen.
Is een optie en wordt geaccepteerd. Wordt gezien als de ´ontwaker´ van compassie en
medeleven.
Plezier Slecht, ongewenst. Wordt
gezien als een obstakel in de weg naar verlichting en perfectie.
Veroorzaak : luiheid, geen discipline, ontbreken van
vastberadenheid en geen doorzetvermogen.
Geaccepteerd en gewenst.
Bron van gezondheid en blijheid. Hoort getransformeerd te worden
tot universeel bewustzijn. Alleen plezier kan plezier creëren;
pijn creëert pijn.
Het Ego Het grootste probleem en
obstakel, een illusie, hoort vernietigt te worden.
Hoort bij de Boeddha-natuur. Geen obstakel. Hoort getransformeerd te
worden van zelfzuchtigheid naar onzelfzuchtigheid.
Het Lichaam Bron van mentale
verontreinigingen, Patikulamanasikara:’reflecties van
afstoting’. Onderworpen worden, niet puur, verrot, tijdelijk en
onbelangrijk.
Bron van verrukking, onmisbaar voor meedogende acties, hoort gevierd te
worden. Bron van bewustzijn en een gereedschap. Hoort bij de
Boeddha-natuur. De zetel van de latente energetische en oneindige
potentiaal ‘Kundalini’.
Emoties Vijf vergiften om af te
zweren: hebzucht, woede, verlangen, afgunst en ontkenning.
Vijf elixers van de wijsheids-energieën: vrijgevigheid, duidelijkheid, waardering,
actie en acceptatie. De vijf wijsheids-emoties van de Vajrayana traditie.
Seks HET obstakel naar
verlichting. Zonder celibaat is spirituele vooruitgang niet
mogelijk. Afleidend, misleidend, verslavend en vernietigend.
Staat tegenover spiritualiteit.
Uitzonderlijk nuttig als
een motivatie en methode op het snelle pad naar Boeddha-schap.
Hoort bij de Boeddha-natuur. Seksuele energie hoort
getransformeerd te worden tot Universeel bewustzijn, Eenheid en
verlichting. Het eerste en tevens laagste niveau van bewustzijn.
Tibetaanse Tantra beschouwt de tantrische verborgen technieken van
geslachtsgemeenschap als een zeer fundamentele manier om
Boeddha-schap te bereiken. Seks is niet wat je ziet of denkt. Alle
seksuele handelingen zijn sleutels van energetische zegels. Voor
de meeste beoefenaars zijn deze sleutels onzichtbaar.
Relatie Wordt afgeraden en wordt
gezien als een obstakel in de weg naar verlichting.
Monniken mogen geen gezin stichten.
De Tantrika wordt aangemoedigd om relaties te ervaren.
Gezin is welkom en wordt gezien als een belangrijke en soms nuttige ervaring.
Vrouwen Spiritueel inferieur. Spiritueel superieur.
Tijd tot Volledige
Verlichting

‘Drie ontelbare eonen’, wat miljarden jaren betekent.
Het eind- resultaat van eeuwenlang oefenen door ontelbare
incarnaties van de ziel.

Tussen
een moment en een leven, afhankelijk van doorzetvermogen, passie,
wil, talent, eigenschappen van het individu en haar
levensomstandigheden.
Impressie Wordt gezien als een
veilig pad.
Wordt gezien als een gevaarlijk pad.
Methoden Een paar methoden die
passen bij iedereen.
Groot in aantal en divers in benaderingen, geschikt en aangepast aan
verschillende soorten mensen en situaties. Worden per individu
doorgegeven. Elke leerling krijgt een unieke en persoonlijke
begeleiding.
Gedachten Zijn obstakels die moeten
worden weggenomen tijdens meditatie.
Essentie voor verlichting, Mijlpalen naar zelf-realisatie.
Meditatie en Actie Afzonderlijke
activiteiten.
Zijn onafscheidelijk: actie is meditatie en meditatie is actie.
Geheimhouding Niet geheim; kan en moet
aan iedereen worden onderwezen ongeacht hun niveau of inhoud.
Geheim.
Wordt alleen gegeven aan de leerling die deze kan begrijpen,
beoefenen en ervaren. De leer is meer persoonlijk en wordt
aangepast aan het vermogen van de leerling.
De Leraar De Leer wordt doorgegeven
aan leerlingen vanuit kennis.
Een persoon die
universele, niet-persoonlijke leringen geeft.
De Leer wordt doorgegeven
aan leerlingen vanuit eigen ervaring.
Geeft specifieke,
gepersonaliseerde, op niveau aangepaste leer aan de leerling.
Ethiek

Hoofdzakelijk gebaseerd op zelfontkenning.
Oppervlakkig verenigbaar met christelijke
moraal, normen en waarden, goed en slecht, licht en donker.
Dualiteit.

Verwerpt zelfontkenning.
Voorbij goed en kwaad; duidelijk onverenigbaar met de christelijke
moraal, anti-religie, dogma’s en voorwaarden. Geen oordeel en
dualiteit. Alles is juist – Altijd.