Verschillen tussen Kundalini en Prana

Elke paar jaar en in een magische periodieke terugkeer verschijnt een golf van personen die sessies en/of cursussen aanbieden betreft Kundalini-ontwaking. In de media zien we filmpjes van ‘shiny happy people’ die openhartig vertellen over hun life-changing experience als gevolg van een zogenaamde Kundalini-ontwaking.

 

De gevolgen bij vele van de deelnemers van dergelijke sessies en cursussen zijn voor de meeste mensen onzichtbaar, maar niet voor mij.
Jarenlang ontvang ik met enige regelmaat e-mails van mensen die hebben deelgenomen aan zogenaamde sessies ‘Kundalini-ontwaking’ met het dringende verzoek om hulp en begeleiding. Psychoses, angst en paniek, radeloosheid, slapeloze nachten, nervositeit, ongerustheid, constante spanning, manisch gedrag en depressie zijn veel voorkomende psychische symptomen. En dan nog niet gesproken over de fysieke verschijnselen oa: pijn in spieren en botten, een beklemmend en benauwd gevoel, hoge bloeddruk, gevoel van druk op en/of in het hoofd, hoofdpijnen, tinnitus (oorsuizen), duizeligheid, evenwichtsverlies en (interne) bloedingen; allemaal klassieke en vaak voorkomende symptomen die verschijnen als gevolg van misleidende ‘Kundalini-ontwakings-sessies’ en prana-stijging.

 

Wat gebeurt er werkelijk?
De sessies en workshops worden vaak aangeboden door mensen die beschikken over enige energetische kennis en –vaardigheden. Ze kunnen hun prana-energie gedeeltelijk controleren door deze samen te trekken en deze te richten naar andere mensen. Ze gebruiken hun prana, qi, of hoe je het noemen wilt om de prana-energie bij anderen te laten stromen.

 

Het gaat hier echter niet om Kundalini-ontwaking. Kundalini-energie beweegt altijd in een verticale lijn die begint bij het middelpunt van de aarde en een hoek van 90 graden creëert tussen het menselijk lichaam en de aarde. Kundalini-energie stroomt nooit in parallelle lijnen naar de aarde.  Dat betekend dat als je iemand op de grond ziet liggen te trillen
tijdens een zo genoemde “Kundalini sessie”heeft het niks te maken met Kundalini energie of met een Kundalini ontwaking. Kundalini-ontwaking gebeurt uitsluitend via de centrale nadi (energiekanaal) Sushumna en vraagt om een optimale fine-tuning van alle chakra’s, geen energetische lekkages en geen stagnaties in het lichaam. Om de Kundalini te ontwaken is een grondige voorbereiding nodig op zowel fysiek, mentaal als emotioneel niveau. Het reinigen van gedachten, emoties en cellen is een fundamenteel beginsel van het Kundalini-proces. Juiste beheersing van verschillende ademhalingstechnieken is een must. Alleen wanneer de fysieke, emotionele en mentale systemen goed zijn voorbereid, wanneer men sterk en evenwichtig is, pas dan kan men veilig de (ontwakende) Kundalini-energie bevatten.

 

Indicaties van een ware ontwaakte Kundalini-energie:

Er zijn bepaalde signalen en symptomen die duiden op het ontwaken van de Kundalini. Deze omvatten specifieke sensaties, bewegingen en geluiden. Een gerealiseerde leraar zal geen moeite hebben om onderscheid te maken tussen de authentieke tekenen van Kundalini-ontwaking, prana- ontwaking of de symptomen van emotionele, fysieke of psychologische disbalans in een onvoorbereide student. Alleen nadat de student zijn lichaam, hart en mind heeft verfijnd en gezuiverd en zijn zintuigen heeft gestabiliseerd, kan hij een dialoog aangaan met de energie van zijn of haar leraar.

 

Shaktipat:

Deze energetische hulp van de leraar is een geavanceerde initiatie die Shaktipat wordt genoemd.Wanneer Shaktipat wordt gegeven, wordt het bewustzijn van de student tijdelijk door zijn of haar leraar verhoogd naar een hoger niveau van bewustzijn, transcendente vreugde en gelukzaligheid. Deze staat van verhoogd bewustzijn kan enige tijd aanhouden, afhankelijk van de kwaliteiten van de student, maar keert meestal na enige tijd terug naar zijn latente staat, omdat de meeste studenten dit hogere bewustzijnsniveau niet onafhankelijk en consistent kunnen handhaven.

 

De ervaring van Shaktipat is bedoeld om de toegewijde student te inspireren om systematisch te oefenen om zijn/haar Kundalini-energie te verhogen, te kanaliseren en te transformeren tot universeel bewustzijn. Bij het begeleiden van een student is het belangrijk te begrijpen dat de leraar niet namens zichzelf handelt, maar een traditie van leraren en meesters vertegenwoordigt die de voortgang van de goed voorbereide en toegewijde student begeleidt.

 

Helaas zijn bijna alle Shaktipat sessies en de Kundalini ontwaking workshops dat worden gegeven (vooral in het westen) zijn nep/fraude. Tot mijn spijt werd het geven van dit soort workshops en sessies een zeer populair manier om snel geld te verdienen onder de mantel van een Spirituele paraplu.  De reactie van de ¨klant”is vaak gemanipuleerd en is de resultaat van zijn eigen verwachtingen, groepsdruk, , externe manipulaties en Plasebo effect.

Een ware Shaktipat word ALTIJD uitgevoerd en gegeven in een ruimte waarbij alleen de leraar en de leerling zijn aanwezig. De leraar geeft het uitsluitend aan een zeer gevorderde en gedrevene leerling dat heeft zichzelf met succes voorbereidt op mentale, fysieke en emotionele niveau om zijn Kundalini te ontwaken. De bedoeling van de Shaktipat is de leerling de ¨belonen”met een blik van Universele Bewustzijn.

Voorbereiding is noodzakelijk:

Als men leest over Kundalini-ontwaking wil men dit vaak meteen persoonlijk voelen en ervaren; dit is een natuurlijke behoefte. Voor een Kundalini-ontwaking is het noodzakelijk zowel lichaam als mind goed voor te bereiden en te trainen om de Kundalini-energie te kunnen bevatten en te kanaliseren. Zonder een juiste voorbereiding zal het lichaam deze energie niet kunnen bevatten en symptomen van fysiek, emotioneel en mentaal disbalans zullen het gevolg zijn; vergelijk de vrijgekomen energie met een teveel aan elektriciteit die met kracht door een kleine draad of zekering stroomt.

 

Een goede voorbereiding houdt in: creëer van je lichaam een gezond voertuig, laat de adem een evenwichtig kanaal van energie zijn en de mind een intellectueel en emotioneel stabiel kanaal voor de ervaring. Dit verlangt juiste voeding, lichaamsbeweging en reinigings-oefeningen, met inbegrip van systematische introspectie en verschillende ademhalingsoefeningen. De bovengenoemde voorbereidingen zullen van weinig waarde zijn zonder de eerste en meest fundamentele eigenschap en voorwaarde namelijk Volledige Zelfliefde. Zonder deze eigenschap is een volledig bewuste Kundalini-ontwaking praktisch niet mogelijk.

 

Prana, Sushumna en vreugde:

Het stromen van prana door het centrale energetische kanaal Sushumna brengt een groot gevoel van vreugde. Dit enorme vreugdegevoel kan lijken op een gewaarwording van universeel bewustzijn voor degenen die niet bekend zijn met een volle Kundalini-ontwaking en spirituele ervaring.

 

Vergeleken met de wijze waarop normaliter de buitenwereld wordt ervaren, is er nu een gevoel van een soort roes, de buitenwereld wordt ‘vergeten’. Het is alsof men tijdelijk ‘dood’ is voor de buitenwereld, maar is nog steeds in het lichaam. Kalmte, onthechting, verlangen-loosheid, zo lijkt er een uitstel van de vele gehechtheden en weerstand van de mind te zijn.

 

Trillingen zijn wegwijzers:

Soms kunnen er uitbarstingen van energie zijn die een schok door de wervelkolom en het lichaam veroorzaken. Zij kunnen scherp, snel of mild zijn, of ze kunnen komen als een krachtige schok die ervoor zorgt dat het lichaam zal gaan ‘springen’. Een dergelijke schok kan zich soms manifesteren tijdens meditatie die dan wordt ervaren als een uitbarsting van energie. Deze uitbarsting veroorzaakt vaak een bepaalde mate van angst omdat ze een bedreiging lijken te zijn voor ons bestaan. Geleidelijk aan, wanneer de energie begrepen en herkend wordt, komt deze meer als een snelle golf van geruststellende warmte die een stroom van vrede brengt. Ze dienen als zachte reminders van de vooruitgang van de spirituele reis. De onwetende mens zonder een eerdere ervaring zou overweldiging, verwondering en intense blijheid kunnen voelen en ervaren. Maar dit is zeker geen Kundalini-ontwaking.

 

Trillingen zijn noch aanvallen (plotselinge aanval) noch Kundalini:

Wanneer ze niet worden begrepen kunnen deze trillingen worden verward met epileptische aanvallen door de manier waarop ze een schok veroorzaken in het zenuw- en spierstelsel. Vanwege de warmte of een vredig gevoel dat kan worden ervaren tijdens of na de trillingen, kunnen ze worden verward met Kundalini-ontwaking; ze zijn dit echter niet. Nogmaals, ze kunnen aangename ervaringen zijn die dienen als inspiratie tijdens de reis.

 

Het enige doel van een Kundalini-ontwaking en -stijging is het bereiken van universeel bewustzijn, van Eenheid, één zijn met alles. Er is geen ander praktisch doel te vinden.

 

Mind en Kundalini:

Kundalini, de slangachtige, latente kracht die sluimerend 3,5 keer opgerold ligt met het gezicht naar beneden in de Muladhara chakra, is verbonden met prana en prana is verbonden met de mind. Een staat van universeel bewustzijn is niet mogelijk zonder het ontwaken van deze oer-energie, ongeacht van welke spirituele stroom je komt.

 

Mogelijke schade:

Voor de onwetende oppervlakkige spirituele shopper die op zoek is naar een spirituele wonderpil kunnen dit soort sessies van valse
Kundalini-ontwaking een geweldig ervaring zijn en vreugde en geluksgevoel geven. Echter voor de serieuze spirituele zoeker vormen dit soort sessies een
illusie, een rookgordijn, misleiding en verwarring. De serieuze spirituele reiziger zou kunnen denken dat zijn Kundalini-energie is ontwaakt en als gevolg hiervan zou hij kunnen stoppen met het proces van zelf-realisatie. Deze sessies die eigenlijk gaan om de stroming van prana en niet om een ontwaking van Kundalini,
blokkeren de mens van het bereiken van universeel bewustzijn en creëeren een zeer schadelijke energetische disharmonie. Je zou het kunnen vergelijken met energetische leugens, met energetische mishandeling. Elk mens heeft het recht en het potentieel om volledig zelf-realisatie te bereiken. De mens op een misleidend spiritueel pad te zetten alleen maar voor de hebzucht en het geld is zeer triest.

 

Wij leven in de tijd van Kali, de tijd van vernietiging. We zien het overal om ons heen. Evolutie is getransformeerd tot devolutie. Dit geldt ook voor de spirituele kennis en wijsheid van duizenden jaren. Spirituele wijsheid wordt oppervlakkig gemaakt en verkocht in een verleidelijke, glimmende verpakking met maar één doel: het maken van geld. Spirituele wijsheid van duizenden jaren is getransformeerd tot gemeengoed, tot een handelsartikel.

Voor de duidelijkheid: ik ben van mening dat er niets mis is met dit soort cursussen, workshops en/of sessies. Je hoort alleen te weten waarvoor je betaalt en wat je krijgt voor je geld.

Als je naar Australië wil gaan, zal je van iemand vragen om voor jou naar Australië te gaan?
Als je yoga wil beoefenen, zal je van iemand vragen om voor yoga te doen?
Als je honger hebt, zal je van iemand vragen om voor jou te eten?
Waarom zou je iemand vragen om jouw Kundalini te ontwaken? Wat is het nut?
It does not make any sence..

 

 

VERSCHILLEN TUSSEN KUNDALINI EN PRANA

KUNDALINI PRANA

Geen fysiek energie.  Kundalini-energie beweegt altijd in een verticale lijn die begint
bij het middelpunt van de aarde en een hoek van 90 graden creëert tussen
het menselijk lichaam en de aarde. Kundalini-energie stroomt nooit in parallelle lijnen
naar de aarde. Dat betekend dat als je iemand op de grond ziet liggen te trillen
tijdens een zo genoemde “Kundalini sessie”heeft het niks te maken met
Kundalini energie of met een Kundalini ontwaking.

Fysieke energie. 
Geen deel van het lichaam; stroomt niet door de cellen Deel van het lichaam; stroomt door alle cellen
Latente (potentiële) energie Actieve energie
Stroomt uitsluitend door de centrale nadi Sushumna Stroomt door alles, vormt alles, zowel in als om de mens heen
Slapend en stil tot ontwaking Wakker, is constant in beweging
Element vuur Bevat alle elementen
Vormt geen materie Vormt materie
Kan getransformeerd worden tot eenheid, bewustzijn Kan niet getransformeerd worden tot eenheid, bewustzijn
Past zich niet aan aan het energetische, fysieke vermogen van het lichaam
en vraagt om grondige fysieke, mentale en emotionele voorbereidingen
Past zich aan aan het energetisch fysieke vermogen van het lichaam