SPIRITUELE GROEI-PARAMETERS VOOR DE TANTRIKA

De volgende parameters zullen je een zeer accuraat inzicht geven betreft jouw spirituele ontwikkeling op het pad van Tantra.

 Elke leer en elk werkgebied bevat een mechanisme van feedback dat de mens bewust maakt van zijn functioneren, ontwikkeling en/of vooruitgang. Dit mechanisme van feedback is bedoeld om de mens te controleren en is meestal een combinatie van verbale feedback, gegeven door bijvoorbeeld een leraar, werkgever, collega’s of klanten, en non-verbale feedback; denk hierbij aan examens, schriftelijke evaluaties, meting van prestaties, productiviteit, naleving van productiequota, verwachtingen etc. en hiërarchie.

Elk mechanisme van feedback wordt de mens opgelegd door een systeem van straf en beloning.

 De spirituele wereld bevat ook verschillende feedback-mechanismes. Elke religie en spiritueel pad bevatten regels, normen en waarden die functioneren als wegwijzers en als een feedback-systeem. Soms gaat het om honderden regeltjes van do’s en don´ts . Er is een duidelijke hiërarchie binnen de verschillende spirituele paden die de beoefenaar een helder beeld geeft van zijn ontwikkeling en status. Ook de spirituele wereld maak gebruik van een systeem van straf en beloning.

 De Tantrische manier van leven (let op: dus niet de Tantrische geschriften) die is gebaseerd op fysieke, emotionele en mentale vrijheid bevat geen extern mechanisme van feedback. Er zijn geen examens, geen eisen voor prestatie of hiërarchie. Er zijn geen wetten en regels en vooral de afwezigheid van oordeel en/of beperkingen is kenmerkend. Hoe kan de Tantrika zichzelf evalueren in een spirituele wereld zonder regels, normen en waarden? Hoe kan de Tantrika zichzelf evalueren zonder extern of intern oordeel? Hoe kan de Tantrika zichzelf evalueren bij de afwezigheid van een systeem van beloning en straf, bij de afwezigheid van de concepten van goed en slecht, juist en onjuist, heilig en onheilig etc.?

 Het enige feedback-mechanisme in Tantra is een dagelijkse en voortdurende introspectie die de Tantrika op een continue basis uitvoert net zolang totdat dit een gewoonte wordt. Dit mechanisme van feedback is gebaseerd op Universele energetische wetten en op de door de Tantrikas´ zelfgekozen en gewenste eigenschappen.

 Het uitgangspunt van het Tantrische feedback-mechanisme is het zaad van de basis van elke vorm van Liefde: Zelf-Liefde. De Tantrika gebruikt haar leven om de onderstaande 4 punten te verankeren in haar bestaan. Elk van de vier beginselen is noodzakelijk om het einddoel van de Tantrika te bereiken namelijk de ervaring van Eénheid met de Schepping.

 1. ZELFLIEFDE
Dit is het Begin van Alles.
Leven in harmonie op zowel fysiek, mentaal als emotioneel niveau.
Zelf-Liefde betekent in harmonie zijn met jouw gedachten.
Zelf-Liefde betekent in harmonie zijn met jouw emoties.
Zelf-Liefde betekent in harmonie zijn met jouw daden.
Zelf-Liefde betekent in harmonie zijn met jouw lichaam.
Zelf-Liefde betekent geen weerstand tonen tegen jezelf!

2. NEDERIGHEID
Nederigheid kent 3 basisbeginselen.
1. Leven volgens ‘Mijn gedachten zijn geen waarheid’
2. ‘Alles is juist altijd’.
3. Je bemoeit je niet met de vrije wil van een ander zolang deze ander zich niet bemoeit met de vrije wil van een derde. 

3. VRIJ VAN OORDEEL
Oordeel is een onderdeel van nederigheid. Wanneer je oordeelt in de vorm van gedachten en/of woorden, handel je niet vanuit het eerste beginsel van nederigheid.

Oordelen maakt je blind en blokkeert je spirituele ontwikkeling. Het creëert disharmonie in en om je heen. Je gehoorzaamt je aan de illusie van jouw gedachten en in je hoofd maak je deze tot waarheid. Deze ‘waarheid’ gebruik je als legitimatie om een ‘rechter’ te zijn en alles en iedereen te oordelen, beoordelen, bekritiseren, meten etc. De weg naar een vonnis en het uitvoeren van jouw vonnis is heel kort…

Een Tantrika hoort haar/zijn oordeel te transformeren naar een keuze. Kiezen i.p.v. oordelen.Om van oordelen af te komen hoor je in elke gebeurtenis in je leven de volgende vraag aan jezelf te stellen:

 Hoe kan ik deze situatie gebruiken om de door mij gewenste eigenschappen te ontwikkelen, te vergroten en te verankeren en deze eigenschappen te transformeren tot gewoontes?

 

 4. TRANSFORMATIE VAN CONSUMENT VAN ENERGIE NAAR PRODUCENT VAN ENERGIE
Van meer nemen naar meer geven.
Van slikken (stagnatie) naar scheppen (stromen).
Een consument zuigt leeg – een producent voegt toe.
Een producent voegt zijn energie toe aan de wereld, hij inspireert ZELFLIEFDE bij de ander.
De eindkeuze is minder nemen en meer geven, een toegankelijke bron zijn van Liefde en harmonie voor alles en iedereen.

 

 Stel jezelf elke avond, voordat je gaat slapen van nu tot aan je dood, de volgende vragen:

 1. Hoe was mijn dag in relatie tot bovengenoemde 4 punten (Zelf-Liefde, Nederigheid, Oordeelloos en Geven ipv nemen)?
2. Heb ik de gebeurtenissen van de afgelopen dag juist gebruikt om de door mij gewenste eigenschappen te ontwikkelen, te vergroten en te verankeren en deze te transformeren tot gewoontes?
3. Hebben mijn gedachten en daden in de afgelopen dag mijn Zelf-Liefde en innerlijke harmonie vergroot?

Gebruik jouw antwoorden om te KIEZEN !

 

 Copyright©2020 Daniël Yuno