Vaak stellen mijn leerlingen vragen over wat het verschil is tussen karakter en persoonlijkheid. Bij de meesten die mij deze vragen stellen heerst nogal wat verwarring rond deze twee begrippen. Zij kunnen ze niet omschrijving en daarom is het voor hen heel moeilijk om hun bewustzijn met betrekking tot hun persoonlijkheid en karakter te ontwikkelen. Ik zal het verschil uitleggen.

Persoonlijkheid is het resultaat van de relatie tussen alle kwaliteiten, indrukken, gedachten, woorden en handelingen van een mens. Deze ingrediënten en de verhouding ertussen worden bepaald door de som van al onze vorige levens en het resultaat van onze incarnaties. Kortweg ons karma genoemd. Om dit te kunnen begrijpen is een goed en eenvoudig voorbeeld nodig. Stel je de persoonlijkheid van een man, een mens, voor. Stel je voor dat hij een cake is die bestaat uit honderden ingrediënten, met tientallen geuren, kleuren en smaken. Elke cake heeft precies dezelfde ingrediënten maar de verhoudingen verschillen per cake. Ze zijn verschillend en uniek voor elke cake. Met andere woorden, de verhouding tussen de verschillende ingrediënten, het unieke recept van elke cake is het resultaat van duizenden jaren bakken, proeven en verbeteren van de smaak, de vorm en de kwaliteit. Elke cake is tijdelijk en uniek, en de verhouding tussen de ingrediënten verandert elke seconde van zijn leven. Elke cake heeft zijn eigen smaak, zijn eigen structuur en sommige ingrediënten zijn dominanter dan andere. Elke cake heeft een persoonlijkheid.

Karakter is een woord dat de indruk van een persoonlijkheid beschrijft die ervaren wordt door een andere persoonlijkheid. Ook hier is weer een goed en eenvoudig voorbeeld nodig. De ene persoon ervaart de cake als smakelijk en zoet, de ander ervaart de cake als droog en niet zo smakelijk. Een derde persoon ervaart de cake als een meesterwerk. De manier waarop de cake ervaren wordt is het gevolg van de wisselwerking tussen de cake en de persoon die de cake proeft. Over het algemeen is er een overeenstemming tussen verschillende mensen over een bepaalde cake. Deze overeenstemming vloeit voort uit het feit dat de meeste mensen die deze cake proeven dezelfde omgeving, cultuur, achtergrond, normen, gewoonten, voedsel, enzovoorts delen. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen en zij zullen de cake op een andere manier ervaren dan de anderen. Deze unieke, afwijkende manier van het ervaren van de cake is het gevolg van een andere levenservaring, een andere cultuur en een andere geografische woonplaats. De cake die heel smakelijk is voor een Nederlander, zou weleens niet zo smakelijk kunnen zijn voor Indiaanse mensen die geboren zijn in het Amazonegebied en andersom.

Doorgaans bestaat er onderlinge overeenstemming of zijn de meeste mensen het met elkaar eens over een bepaald karakter van iemand wanneer ze in hetzelfde gebied leven, dezelfde cultuur hebben of in hetzelfde land wonen. Maar er bestaat bijvoorbeeld altijd een mogelijkheid dat iemand die in de ene cultuur door anderen ervaren wordt als een heel vriendelijk, gelukkig en beleefd persoon in een andere cultuur ervaren wordt als een nogal agressief, dominant en nors persoon. Een van de dingen die het heel moeilijk maken om de persoonlijkheid en het karakter te ontwikkelen is de onbewuste behoefte van mensen om hun eigen mening en hun eigen indruk van alles om hen heen te bepalen. Maar ook hun behoefte om hun mening en indruk over henzelf te bepalen en daaraan vast te houden. De sleutel om tot een geweldig recept voor een cake te komen, het recept te verbeteren en de ervaring van het proeven van de cake te verbeteren, is het verdiepen van het zelfbewustzijn en het vergroten van het Universeel bewustzijn.