shutterstock_108126386_opt

 

Relaties staan niet boven de mens. Sociale structuren staan niet boven de mens.
Als de mens niet gezond en in disbalans is, als de mens niet in harmonie en in vrede leeft met zichzelf, zal hij geen harmonie en vrede kunnen creëren met alles om hem heen. Hij kan geen harmonieuze en gezonde relaties ervaren.

Als de wortel is aangetast is de tand ongezond. Alles begint bij de wortel, het fundament, niet met het zichtbare. Jouw relatie met jezelf bepaalt je reactie, hoe je reageert op alle verschijningen rondom je. Jouw relatie met anderen en alles om je heen is een reflectie van de relatie met jezelf.

Kijk om je heen en zie de resultaten van de menselijke relaties met de natuur, materie, economie, politiek etc.

Wat betekent ´Ik heb een relatie met..´?
Wat betekent ´Ik heb geen relatie met..´?

Om te kunnen weten wat de betekenis is van het hebben van een relatie is het eerst van belang om te weten wat het betekent om geen relatie te hebben.Als je niet kunt definiëren ‘ik heb geen relatie met deze persoon’ hoe kan je dan definiëren ‘ik heb een relatie’?

Het woord ‘relatie’ wordt vaak gebruikt in ons taalgebruik; toch nemen wij weinig tijd om ons bewust te worden van de werkelijke betekenis van dit woord.Een relatie begint met het bewustzijn van het bestaan van een illusie buiten de illusie van het IK. Er moet iets zijn dat wij ervaren als autonoom en als afgescheiden van ons gevoel van het IK.

Elke relatie in ons leven bevat een of meer van de volgende ingrediënten:
a. iets willen hebben (controleren, manipuleren, opvoeden, onderwijzen, ervan genieten of lijden etc.)
b. van iets af willen komen
c. iets willen hebben om van iets af te willen komen.
d. geen onmiddellijk behoefte aan iets binnen je bewustzijn (geluid, geur, licht, materie, mens, dier etc.)

Voorbeelden:
Ik heb een vuilnisbak nodig om van mijn rotzooi af te komen.
Ik heb de geld nodig om iets te kunnen kopen.
Ik heb een man/vrouw/dier/voorwerp/lichaamsdeel nodig om een goed orgasme te kunnen ervaren.
Ik wil van mijn man/vrouw/werk/eczeem/gedachten af.
Ik heb een wapen nodig om van mijn vijand af te komen.

Kijk naar jouw relaties met mensen, objecten en je ideeën: kun je een relatie ervaren zonder één van de genoemde ingrediënten?
Kun je een relatie in je leven noemen die vrij is van willen hebben en/of van af willen komen?
Check dit op alle niveaus: zowel op emotioneel, mentaal alsook op intellectueel niveau.
Je zult je waarschijnlijk realiseren dat het hebben van geen relatie afwezigheid is van de drie genoemde ingrediënten.

Van inzoomen naar uitzoomen
Het IK heeft een kleine mond en een enorme maag; het is nooit verzadigd.
Vergelijk het met een lens van een camera: in 99,9% van de tijd verschijnt jouw gezicht in de lens en 0,1% van de tijd focust op alles om je heen. Door een relatie te gebruiken als een bron van bevrediging van je eigen behoeftes transformeer je de liefde-gevend energie, die de ware essentie is van een relatie, tot een vernietigend gif. Je wordt geconsumeerd en verteerd door de disharmonieuze uitwisseling van energie. Dit geldt niet alleen voor je relatie met mensen, maar bijvoorbeeld ook met je relatie met materie.

Hoe meer je bezig bent met jezelf hoe groter je behoefte is aan het hebben van een relatie en hoe groter je afhankelijkheid van verschillende soorten relaties in je leven.

Hoe meer je bezig bent met jezelf hoe meer je denkt dat alles en iedereen om je heen jouw wil, hebzucht, zelfzucht, behoeftes en eisen horen te dienen. Dit maakt je zeer zwak, afhankelijk, kwetsbaar en beïnvloedbaar in het leven. Je relaties horen jouw verwachtingen over jezelf, je leven en vooral jouw beeld in de lens te onderhouden.

Uitzoomen
Stel, je fietst op een rustige landweg. Heb je ooit gedacht aan de bomen in de Amazone die de oorsprong zijn voor je rubberen fietsbanden? Heb je ooit gedacht aan alle bomen die hiervoor zijn gekapt? Hoe werden deze bomen behandeld? Worden ook weer nieuwe bomen aangeplant? Heb je ooit gedacht aan de makers van je fietsframe en waar de grondstof van je frame vandaan komt?
Je huis staat vol met voorwerpen en apparaatjes. Waar komen ze vandaan? Hoeveel mensen hebben hun energie geleverd tot aan het werkelijke eindproduct? Heb je ooit stilgestaan bij de arbeidsomstandigheden van de werknemers die ervoor hebben gezorgd dat jij kunt genieten van je iphone, ipad, TV, auto, fiets, vloer, kleding, schoenen etc?

Je denkt vooral aan jezelf. De wereld draait om jou. Jij en je emoties. Jij en je gedachten. Jij en jij en jij.
Wanneer je de lens goed schoonmaakt en je andere zaken om je heen laat reflecteren in de lens dan zul je merken dat je werkelijk begint te communiceren met alles en iedereen om je heen. Je begint te voelen dat je een onafgescheiden deel bent van een veel groter geheel dan alleen jezelf.

Wat je geeft zal voor altijd het jouwe zijn
Wat je krijgt zal nooit van jou zijn.

Niemand kan iets dat je geeft, zegt of denkt van je wegnemen. Het is van jou, voor altijd.
Elke vloek, elke onaangename gedachte, alle pijn die je uitzendt is van jou, voor altijd.
Elke lach, elk liefdevol woord, elke omhelzing die je schenkt zal je voor altijd in je dragen en is van jou, voor altijd.

Het is beter je te concentreren op wat je geeft in plaats van hetgeen je niet hebt.
De afstand tussen ons en het geven van liefde aan de wereld is zo groot.
De meeste van ons zullen dit geschenk helaas nooit ervaren en dus ook niet kunnen hebben.
Liefde is niet op voorraad; het wachten op liefde duurt vaak jaren.
Iedereen wil liefde hebben, zo weinig mensen kunnen dit geven…

Zolang je niet in harmonie leeft met jezelf en je weerstand blijft tonen naar delen van en in jezelf, blijf je in de illusie van het Ik. Op het moment dat je jezelf helemaal accepteert en je dus geen weerstand meer toont tegen jezelf maak je de switch van Ik naar Wij.

Wij, hier op aarde. Wij, de mensen, de dieren, de planten. Wij de sterren, wij de zon, wij het water.
´Ik´ bestaat niet, ´Ik´ is een illusie.