De drie stromen van Yoga, Vedanta en Tantra

Yoga, Vedanta, en Tantra vullen elkaar aan bij het systematisch leiden van iemand over het pad naar zelfrealisatie. De aspirant zoeker maakt de geest leeg door de beoefening van yoga, onderzoekt zelf de Vedanta, en neemt dan de laatste hindernis met behulp van Tantra, waardoor hij de hoogten van de Kundalini ontwaking ervaart.

Korte beschrijvingen: De volgende beschrijvingen geven een idee van de aard van elk, en hoe ze samenwerken.
De Drie Stromen:
De Eerste: Yoga
De Tweede: Vedanta
De Derde: Tantra

Stabilisatie en de verheldering van
de onbewuste mind, eerst door meditatie over de houding tegenover liefde, mededogen, steun en acceptatie.


Het ontwikkelen van kwaliteiten als niemand beschadigen,
eerlijkheid, niet stelen, zuiverheid, tevredenheid, zelfstudie en overgave.


Meditatie om de kleurstoffen (kleshas) van onwetendheid, ego,gehechtheid, afkeer en angst te verminderen.


Het ontwikkelen van een vlijmscherp onderscheidingsvermogen
om systematisch naar binnen te kunnen gaan in een proces
van concentratie, meditatie en verdieping.


De zoektocht naar Purusha, het zuiver bewustzijn,dat los is van
prakriti, de subtielste stof en alles wat daaruit voortkomt,
wat ook mind en materie omvat.

Leer van de vier functies van de geest: manas, de coördinator van acties en gevoelens; chitta, de opslagruimte; ahamkara, die de ‘ik’ de mogelijkheid geeft interactie met objecten te hebben; buddhi, die de autoriteit is voor beslissingen, oordelen en onderscheid maken.


In contemplatieve meditatie onderzoek doen naar de drie niveaus: waken, dromen, diepe slaap; het bewuste, het onbewuste, het onderbewuste; het grove, het subtiele, het causale.


Directe contemplatie op het centrum van het bewustzijn, zoekend om experimenteel tot in de kern van de vraag “Wie ben ik?” te gaan.


Zoekend om Atman te leren kennen, het centrum van het bewustzijn, die uiteindelijk
hetzelfde wezen als Brahman, de Absolute, heeft.

Het balanceren van de interne energie van de chakra’s en de stromen aan de twee zijden van het lichaam, Ida en Pingala, zon en maan, ha en tha van hatha yoga.


Opent de centrale stroom van energie, Sushumna, de subtiele tegenhanger van de fysieke ruggengraat, waardoor de latente energie opwaarts wordt opgewekt in dit kanaal, om zo het punt waaruit het oorspronkelijk ontstond ​​te bereiken.


Diepe bezinning en meditatie op Tripura, hij die woont in de drie steden (tri = drie; Pura = stad) van het bewuste, het onbewuste, het onderbewuste, en het waken, het dromen en het slapen.


Op zoek naar de eerdere vereniging van Shiva en Shakti, die de slapende en actieve aspecten van manifestatie vertegenwoordigen, soms aangeduid als mannelijk en vrouwelijk.

Eerste Stroom: Yoga

Yoga bindt direct de strijd aan met de mind en hoe deze gezuiverd kan worden, zodat hij behulpzaam kan zijn bij de innerlijke reis. Zij veronderstelt dat de zoeker het voorbereidende werk heeft gedaan om deze oefeningen te kunnen doen. Yoga wetenschap berust op de twee beginselen van oefeningen (Abhyasa), die stabiele rust en ongebondenheid (Vairagya) brengen.

Yoga maakt onderscheid tussen meditatie, bewustzijn (Puruşa) en materie (prakriti) op alle niveaus. Op die manier leert men het zuivere bewustzijn in zijn eigen wezen kennen.

Tweede stroom: Vedanta

Vedanta is een contemplatieve manier van zelf-onderzoek. Vedanta wordt beschreven in de Upanishads, die naar schatting in de periode van de vijfde tot de tiende eeuw v.Ch. zijn geschreven, hoewel de beginselen een zeer lange periode daaraan voorafgaand mondeling werden onderwezen; volgens sommigen zelfs duizenden jaren.

Het zelfonderzoek is gekoppeld aan de drie stadia van waken, dromen en diepe slaap om zo het bewustzijn te ervaren dat doordringt in al deze drie niveaus en die wordt gesymboliseerd door het OM Mantra.

Van bijzonder belang is de innerlijke zelfwaarneming van de waak, droom en diepe slaap niveaus van het bewustzijn, die als hun tegenhangers de grove, subtiele en causale niveaus van de werkelijkheid hebben. Dit houdt niet alleen in dat het bewuste niveau van de mind wordt onderzocht, maar ook de onbewuste en onderbewuste niveaus van de mind, zodat deze uiteindelijk overstegen kunnen worden.

Om de innerlijke zoektochten en beschouwingen succesvol te volbrengen, is het noodzakelijk dat de mind redelijk gezuiverd of gestabiliseerd is. Dan zal het zelfonderzoek vruchten afwerpen. Anders zullen de oefeningen alleen maar leiden tot angst.

Derde Stroom: Tantra

Tantra houdt zich bezig met de energie systemen van ons zijn, door rechtstreeks naar het hart van het bewustzijn te gaan. Het benadrukt het creatieve aspect van het bewustzijn (Shakti), en volgt dat creatieve aspect terug naar zijn bron. Dat bewustzijn is bekend als Tripura, hij die woont in de drie steden van waken, dromen en diepe slaap (tri betekent drie;. pura betekent stad ).

doorSwami Jnaneshvara Bharati.

 

7 + 5 =