shutterstock_56199742_optVeel van ons willen de wereld veranderen. Veel van ons zijn niet tevreden en zijn het niet eens met de gebeurtenissen op onze planeet: corrupte overheden en ministers, instorting van economieën, privatiseren van de planeet en haar grondstoffen, toenemend geweld in en tussen landen, vervuiling van lucht, water, grond, voedsel en alles dat groeit en leeft ……..
Al deze kwalen zijn het resultaten van onze daden, of wij dit willen erkennen of niet.

Iedereen wil vrij zijn van lijden. Iedereen wil gelukkig zijn. Iedereen doet zijn best om dit te bereiken.
Trots is het grootste obstakel. Als je denkt dat je het al weet, kun je nooit iets leren. Om iets te leren moet je jezelf volledig openstellen. Om iets te leren moet je volkomen nederig zijn. Je ego staat tussen jezelf en het geluk. Daarom zijn weinig mensen gelukkig. Deze ongelukkige manier van leven is terug te vinden in de relatie met jezelf en met elkaar, maar ook in je relatie met alles op deze planeet.

Er is een simpele manier om deze kwaal te voorkomen. Het is zo simpel en zo eenvoudig dat je mogelijk zult denken dat het niet effectief zal zijn of dat het weer een niet praktische new-age bla-bla is.

Het gaat om twee vragen. Twee simpele vragen die je jezelf hoort te stellen op iedere dag van je leven.
Vraag 1:
Hoe kan ik op een aanhoudende wijze de schadelijke resultaten van mijn gedachten en handelen, waar ik verantwoordelijk voor ben, reduceren tot onschadelijk?

Vraag 2:
Hoe kan ik op een aanhoudende wijze de resultaten van mijn gedachten en handelen, waar ik verantwoordelijk voor ben, eindeloos verbeteren en dienen in het belang van alles en iedereen om mij heen?

Zie het voor je: hoe zal de wereld eruit zien als alle mensen, alle religies, alle regeringen, alle bewoners op aarde deze twee vragen regelmatig aan zichzelf zullen stellen, deze zullen beantwoorden en hier uitvoering aan zullen geven?

Hoe zullen onze dorpen en steden eruit zien? De natuur? Ons voedsel? De kranten en de nieuwsprogramma’s? Onze relaties? Stel je voor hoe het leven van onze kinderen en hun kinderen eruit zullen zien?
Is er iemand te vinden die hier niet van zal profiteren? – Iedereen zal hiervan profiteren.

De resultaten van onze gedachten en daden is veel schadelijker dan we willen zien, weten en accepteren. Je mag aan jezelf een kans geven om je wereld werkelijk te verbeteren door jezelf bewuster te maken van de resultaten van jouw gedachten en daden.

Je kunt het als je het werkelijk wilt!
Stel jezelf de twee vragen twee maal per dag, iedere ochtend en iedere avond. Open een notitieboekje en maak 2 kolommen. Een kolom voor elke vraag. Schrijf de vragen bovenaan en beantwoord ze met moed en eerlijkheid. Wees niet bang voor je eigen antwoord. Begin klein, met baby stapjes, en langzaam zul je een gewoonte creëren. De gewoonte om zo veel mogelijk goed te doen met je leven.
Sinds het begin van de menselijke civilisatie is het er voor elkaar zijn en elkaar helpen het enige ware bezit geweest dat de mens heeft beschermd en heeft geholpen tegen natuur-, sociale- en culturele rampen. Een onvoorwaardelijk steun in tijden van tegenspoed.

De ware oorzaak van de huidige crisis (2008-20.. ) en veel andere kwalen op onze planeet is de enorme kloof die is ontstaan tussen enerzijds een politiek, sociaal, maatschappelijk en economisch systeem dat meer en meer extreem werd en zich heeft ontwikkeld tot een egoïstisch, manipulatief, wreed, opgeblazen, niet efficiënt en ondoordringbaar systeem voor het menselijk leed en nood. Anderzijds het systeem dat is ontstaan vanuit het simpele feit dat wij allemaal leven op dezelfde planeet en wij, of we het willen zien of niet, afhankelijk zijn van elkaar, meer dan ooit.

De wereld is verkleind tot een dorp, één natie, één gemeenschap. Wij zijn afhankelijk van elkaar en wij delen hetzelfde lot. Als wij een betere toekomst willen creëren voor onszelf en voor de volgende generaties horen wij voor elkaar te staan en op elkaar te kunnen bouwen. Meer dan ooit worden wij blootgesteld aan de belangrijkste universele wet die zegt ¨Alles is Een¨.

De gedachte manifesteert zich in het woord
Het woord manifesteert zich in een daad
De daad ontwikkelt zich tot een gewoonte
Gewoonte verhard zich tot een karakter
Het karakter creëert het lot.