BeFunky_Warmer_1Waarom dragen we pijn? De meeste mensen dragen pijn met zich mee vanuit hun kindertijd en vanuit vroegere levens. Ze dragen de pijn altijd met zich mee. Die pijn wordt een deel van wie je bent. Doordat de pijn een deel is van wie je bent ben je in staat iemand anders pijn te doen, uit naam van de pijndrager. Ze hebben míj pijn gedaan, dus zal ik jou pijn doen. Ik doe jou pijn omdat ik niet verantwoordelijk ben voor wat ik doe omdat ik heel erg gekwetst ben. Ik weet dat ik je pijn doe, ik probeer mijn best te doen, maar ….. mijn kindertijd was niet zo ideaal. Ik werd gekwetst. Deze pijn gebruiken we soms als excuus voor onze zelfzuchtigheid. Want als je niet gekwetst of misbruikt bent, waarom zou je anderen dan pijn doen? Waarom zou je niet aannemen dat die ander jij niet bent? Omdat iemand anders je pijn gedaan heeft en als die iemand anders jij bent, dan kun die je geen pijn doen.

We gebruiken pijn als een meststof. We groeien vanuit pijn. Pijn kan ook een grote leermeester zijn. De meeste spirituele zoekers hadden een heel pijnlijke start en dragen dapper de pijn met zich mee als een fakkel, een leidraad en als inspiratiebron. Mensen die een gelukkige jeugd gehad hebben vind je zelden in spirituele stromingen of bewegingen. Pijn is niet slecht of goed. Het is pijn. Het is een leraar. Ze heeft zegeningen, kan vernietigend zijn en kent vervloeking. Als je de pijn die je meedraagt gebruikt als meststof en je haalt er inspiratie uit om je te ontwikkelen, te groeien en je weg te vinden, dan is pijn een behulpzame wijze leraar. Wat gebeurt er als je pijn niet gebruiken kunt om te groeien? Dan wordt ze een gedegen vijand. Dan begint de pijn jou en de mensen om je heen te vernietigen. Je hoort vaak dat een vader of een moeder zijn kinderen slaan omdat zijn ouders ze geslagen hebben. Dat een grootvader zijn kleindochter of zijn kleinzoon misbruikt omdat dat hem ook is overkomen. Dan gebruiken we pijn als meststof voor kwaad en zelfzuchtigheid. Pijn genereert pijn. Iedere keer als je iemand pijn doet, doe je jezelf pijn.

Alles is Een. Niemand geniet lang van het pijnigen van andere mensen. Als passie en pijn, de twee P’s bij elkaar komen, dan kun je genot ervaren. Bijvoorbeeld: als je ruzie hebt met je partner en je weet dat je hem/haar heel erg zeer doet met je woorden, ga je toch door en je geniet ervan. Je geniet van de tranen die je in zijn/haar ogen ziet. Je geniet van de invloed die jouw woorden hebben op zijn of haar ziel. Maar wat gebeurt er daarna? Je voelt je niet zo lekker meer. Zelfs als je voelt dat je echt gelijk hebt en jouw mening de juiste is, komt het naar je terug. Het komt naar je terug en je probeert het te vermijden door alles te doen wat in je vermogen ligt om je mind bezig te houden om maar niet te hoeven voelen. Vrienden, familie en collega’s ontmoeten, drinken, roken, TV kijken, lezen of wat dan ook, alles om de vreselijke consequenties van de pijn die je anderen gegeven hebt maar te vermijden.

Als je pijn met je meedraagt dan ben een product van die pijn. Je bent geworden wie je bent vanwege de pijn. Het betekent dat jouw persoonlijkheid, jouw gedrag een reactie is op wat jou is aangedaan door andere mensen toen je jong was. Je leeft het leven niet, je reageert op het leven. Alles wat je denkt dat je bent is een reactie op pijn, lijden, misbruik en vernedering. Je bent de eeuwige rebel. Je leeft je leven om te protesteren, je leeft je leven om te straffen en gestraft te worden. Je leeft je leven vanuit een reactie. Om te kunnen zijn wie je bent, om je bestemming te kunnen vervullen, om je doel te kunnen bereiken moet je de pijn loslaten. Je moet vergeven, niet degenen die je pijn hebben gedaan,maar je moet jezelf vergeven dat je deze pijn zoveel jaar in stand gehouden hebt. En dat is heel moeilijk. Want je realiseert je dat niemand anders dan jij deze pijn in stand hield. Meestal zijn de mensen die je deze pijn gegeven hebben allang dood of weg. Jíj bent het die deze pijn al die jaren in stand gehouden heeft, jij hebt de pijn water gegeven, gekoesterd en gevoed en je hebt haar als excuus gebruikt voor wie en wat je bent.

Als je bij dit punt stil blijft staan en je voelt wat mijn woorden met je hart doen, blijf daar dan en realiseer je dat je iets in stand gehouden hebt, dat jij de drager bent van deze pijn en zolang jij de pijn draagt, gebruik je haar. Mensen dragen niets wat ze niet gebruiken. Mensen hebben nog nooit een wapen uitgevonden wat niet gebruikt is. Elke vernietigingsmachine, elke manier van vernietiging is gemaakt en gecreëerd om een ander mens te bezeren, te doden en te controleren, dit geldt ook voor onze emotionele wapens. Als je pijn in stand houdt, creëer je ook de energieën die de pijn ondersteunen, zoals: woede, jaloezie, haat, frustratie en wraak. Als je pijn in stand houdt, blokkeer je jezelf voor de terugkeer naar de Eenheid. Want de enige manier om naar de Eenheid terug te keren is door middel van Liefde. Onzelfzuchtige Liefde. Ook Onzelfzuchtige Liefde voor jezelf. De meeste zoekers op het pad van Een beginnen met lief te hebben omdat ze gehoord hebben dat dit is wat je doen moet, niet omdat ze echt liefhebben. Ze doen alsof ze liefhebben. Ze helpen en vragen: ‘Hoe kan ik je helpen, wat kan ik voor je doen?’ omdat ze dat ergens gehoord hebben en denken: ‘Oh dat is goed’. Maar ze weten helemaal niet wat het woord ‘helpen’ betekent. Ze willen het helemaal niet doen omdat ze nog steeds pijn met zich meedragen en zolang de pijn bestaat, is het vergif er. Het vergif van alleen zijn, je alleen voelen. Het vergif van leven vanuit verdriet, niet vanuit vreugde.

Als je naar huis gaat, denk dan aan de pijn die je al die jaren met je meegedragen hebt en maak een lijst van alle mensen, vanaf je allereerste herinnering als kind, die je, volgens jou, pijn gedaan hebben in je leven. Het zal een lange lijst worden. Hoe groter je ego, des te langer is de lijst. Maak deze lijst en kijk hoeveel pijn je al jarenlang met je meedraagt en hoe vaak je haar gebruikt om anderen pijn te doen, anderen te manipuleren, om te krijgen wat jíj wilt, en om jezelf pijn te doen. Dit is in het kort een uitleg over pijn. We hadden het vandaag nodig omdat sommigen van jullie pijn proberen te vermijden. Sommigen worden erdoor gecontroleerd in de vorm van twijfel aan jezelf of aan anderen. Wees je hier bewust van en bevrijd jezelf, als je kunt en wilt, van de pijn.